OvalPoint

Tehdään yhdessä keräilystä helpompaa
  Login  
6/21/2024 5:52 AM

Kokoelmista
11/20/2006 12:00 peksi

Suomen referenssikokoelma 1856-91 rakentuu julkaisu julkaisulta vuoden 2007 aikana. Ensimmäisenä käytettävissäsi on vuoden 1856 ovaalimerkkien osuus. Kohteet on kerätty digitoimalla merkittävimmät huutokauppaluettelot usean vuosikymmenen ajalta. Lisäksi mukana on Suomen Postimuseon kokoelmissa olevat kohteet ja kohteita lukuisista yksityiskokoelmista.

Tavoitteena on ollut kerätä aluksi kustakin julkaisusta riittävä määrä kohteita, jotta referenssikokoelma voi palvella tietoja etsivää keräilijää tai tutkijaa. Kohteet on luokiteltu käytettävissä olevan tiedon ja kuvauksen perusteella seuraavien ominaisuuksien osalta

- Pääluokitus- Merkin ryhmätyyppi- Kohteen status
- Kohdetyyppi - Tarkka väri - Erikoisominaisuudet/-huomiot
- Leimat ja päiväykset - Kohdemaa lähetyksille
- Postitetiedot - Hammaste
- Paperin ominaisuudet - Aitouttajat

Värimääritykset on tehty kohteiden kuvauksiin perustuen. Kohteiden kuvat on kerätty hyvin erilaisista lähteistä eikä niiden perusteella voida tarkkaa värimääritystä tehdä sävyissä mahdollisesti digitointi- ja talletusvaiheessa tapahtuneiden muutosten johdosta. Kuva kuitenkin kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja niinpä palveluun on tallennettu myös mustavalkoisia kuvia silloin, kun värikuvaa kohteesta ei ole vielä käytettävissä.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri tavoin manipuloitujen ja viallisten kohteiden luokitteluun. Tällaisilla erikoisominaisuuksilla luokitellut kohteet erottuvat hakutuloksissa selvästi punaisen reunuksensa ansiosta. Näin voidaan kerätä yhteen myös tietoa kohteista joiden hankinnassa on syytä olla erittäin tarkkana kohteen ominaisuuksien ja hinnoittelun suhteesta. Varsinaisia väärennöksiä ei referenssikokoelmaan ole sisällytetty, vaan niitä kerätään erilliseen väärennöskokoelmaan, joka pyritään julkaisemaan tulevaisuudessa omana palvelun osanaan.

Havainnot ja lisätiedot kokoelmassa olevista kohteista ja ehdotukset puuttuvista kohteista ovat erittäin tervetulleita referenssikokoelmaa täydentämään. Alkuvaiheessa on kokoelmaan myös varmasti päässyt sama kohde useaan kertaan, ja havainnot näistä ovat erittäin tärkeitä, jotta tällaiset kohteet voidaan yhdistää.